Οργανώνω τη μελέτη μου: Παρασκευή 2/4

Η προθεσμία για την εργασία με τα πειράματα τύχης παρατείνεται ως και την Κυριακή!

 

Εργασία Μαθηματικών: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Μαθηματικά Ε1 | Βιβλίο Μαθητή Μαθηματικών, σελ.67, πρόβλημα 1 (sch.gr)

 

Εργασία Φυσικής: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Φυσική Ε1 | Εργασίες 1, 2 και 3, Τ.Ε. Φυσικής, σελ.90 (sch.gr)

 

Συναισθήματα: