Οργανώνω τη μελέτη μου: Τετάρτη 31/3

Εργασία Μαθηματικών: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Μαθηματικά Ε1 | Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ.65, άσκηση 1 (sch.gr)

 

Εφαρμογές Μαθηματικών για παιχνίδι και εξάσκηση:

 

Εργασία Γλώσσας: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Γλώσσα Ε1 | Ορθογραφία Τετάρτης 31/3/2021 (sch.gr)

 

Συναισθήματα:

Οργανώνω τη μελέτη μου: Τρίτη 30/3

Εργασία Μαθηματικών: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Μαθηματικά Ε1 | Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ.64, διερεύνηση – επέκταση (sch.gr)

 

Εργασία Ιστορίας: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Ιστορία Ε1 | Εργασία Ιστορίας, ενότητα Δ, κεφ.22Β (sch.gr)

 

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας:

Βίντεο ιστορίας: Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους – YouTube

 

Συναισθήματα:

Οργανώνω τη μελέτη μου: Δευτέρα 29/3

Εργασία Ιστορίας: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Ιστορία Ε1 | Μάθημα Δ22: Ερώτηση Ιστορίας (Α) (sch.gr)

 

Εργασία Φυσικής: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Φυσική Ε1 | Εργασίες 1, 2 και 3, Τ.Ε. Φυσικής, σελ.88 (sch.gr)

 

Βίντεο για τη συστολή και διαστολή των στερεών στη Φυσική: https://youtu.be/3iZ4UZCP8Z8

 

Εργασία Μαθηματικών: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Μαθηματικά Ε1 | Διαιρέσεις με πηλίκο δεκαδικό αριθμό (Γ) (sch.gr)