Φάκελοι και αρχεία

Το δεξί κλικ. 

Πατάμε δεξί κλικ σε ένα εικονίδιο, σε μια λέξη ή σε ένα αντικείμενο όταν θέλουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του και επίσης τι επιλογές έχουμε για την τροποποίησή του.

Αφού κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα εξοικειωθείτε σε λίγα λεπτά με το περιβάλλον της άσκησης.

Θυμηθείτε τη διαδικασία της Αντιγραφής-Αποκοπής/ Επικόλλησης που μάθαμε τόσο στη Ζωγραφική όσο και στο Word και προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε τις εντολές που ακολουθούν κάτω από την εικόνα.

 folders
  1. Να δημιουργήσετε μέσα στο φάκελο «Οι εικόνες μου» έναν φάκελο με το όνομα «2015»
  2. Να αντιγράφει το από το φάκελο «Η μουσική μου» το αρχείο “μουσική1.mp3” στον φάκελο «2015»
  3. Στον φάκελο «Τα έγγραφά μου» υπάρχει ένα αρχείο με όνομα «κείμενο1.doc». Να αλλάξετε το όνομά του (Μετονομασία) σε «Κάρτα.doc»
  4. Στον φάκελο «Τα έγγραφά μου» να διαγραφεί το αρχείο «κείμενο2.doc»
  5. Να δημιουργήσετε μέσα στο φάκελο «2015» έναν φάκελο με το όνομα «Τραγούδια»
  6. Να μετακινήσετε το αρχείο «μουσική2.wav» από τον φάκελο «Η μουσική μου» στον φάκελο «Τραγούδια»

 

 

Κατεβάστε παρακάτω το φύλλο εργασίας

Αφήστε μια απάντηση