Γ – Δ Τάξη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία.

 • Δημιουργία φακέλων

https://drive.google.com/file/d/10RXzPHmi8rw4IqwAxMuUEAiYZjZupVDl/view

 • Η εικόνα μου

https://drive.google.com/file/d/1Tg_Mj4DikWLCA4XxcksKX6uDxCclEhDw/view

 • Γνωρίζω το πληκτρολόγιο

https://drive.google.com/file/d/1RJ54Iej0x3q71G2Q32qUCo1fdHlTQ58l/view

https://drive.google.com/file/d/1ye1hXoiKpeUlvsW4FAOqXh-ksZxboCDn/view

 • Εξάσκηση στο πληκτρολόγιο

https://drive.google.com/file/d/1TqJ0i5PYZXxzPCs1UaRv3Ifgj-LeaPEw/view

 

 • Επεξεργασία κειμένου

https://drive.google.com/file/d/1OUDJZzUEjqTo_deEQkHxadTpVV9dewbv/view

 

 • Αντιγραφή – επικόλληση.

https://drive.google.com/file/d/1-p-84uz1coYLjr6OQ9BXOmdwvCgDCyQE/view

 • Δημιουργία πινάκων.

https://drive.google.com/file/d/1cqeWhi7ohVzQuwwyxZIwECY5DflICmxN/view

 

 • Οι ακροβάτες της θάλασσας

https://drive.google.com/file/d/1_a-Y_wqWkwbrZo3RDl-dlaEvP02rsnDb/view

 

 • Επεξεργασία κειμένου και WORDART

( Ο χρόνος έχει 4 εποχές)

https://drive.google.com/file/d/1VJhYbRuuIOldAt98yjfJj_jks1EMbsqb/view

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

https://drive.google.com/file/d/1x7wGecYkpDyukPGB4HpECMicfHUIBz6p/view

 • Το πιρούνι του καλοφαγά.

https://drive.google.com/file/d/11WkrM3oq6qMMQdILl-emaRSBkyBLx_hF/view