Α – Β ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Γνωρίζω το ποντίκι.

https://drive.google.com/file/d/1Buq9roBSAjS3H0J4A7GfPoza8XmI-TJu/view

 • Γνωρίζοντας το λογισμικό tuxpaint

https://drive.google.com/file/d/1MKolrMszkg2k8f25e2IPRQciivgZFDlY/view

 • Σχεδιάζω έναν χιονάνθρωπο με το tuxpaint.

https://drive.google.com/file/d/1Cf8hvYuuzjm-NXUQPubv3InuJqMIXyJq/view

 • Σχεδιάζω γεωμετρικά σχήματα.

https://drive.google.com/file/d/1wFovgoLjWmqrt2uGFbNwJbR4JeP0XZ42/view

 • Γράφω γράμματα και απλές λέξεις

https://drive.google.com/file/d/1M0VhSvhQSh9JzxYI8D-WxQyVNs1KspE1/view

 • Γράφω μικρά και κεφαλαία.

https://drive.google.com/file/d/1000PiICCtMuZ8BOB0bqOCMJ03oHb_ZLC/view

 • Επεξεργασία εικόνας στο word.

https://drive.google.com/file/d/1pOX-UO4lhuZ8pAMu6OswnSgUSAiUD-pC/view

 • Δημιουργία και αποθήκευση εγγράφου.

https://drive.google.com/file/d/1YsqW1gZu-h97kthLrwD6gnsFSgt9f1zS/view

 • Τονίζω τις λέξεις.

https://drive.google.com/file/d/1gyvUWlsdi3turL4o4pemrD6M1vrPDlPR/view

 • Διαγραφή.

https://drive.google.com/file/d/1LX6AHPx1O8N7y3JFde8ysWqkbutautyP/view

 • Ο εαυτός μου

https://drive.google.com/file/d/1PcutX9kGRwLWIx4XpZkqvyhVTRBOmL-7/view

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

https://drive.google.com/file/d/1g3KMJ0MEsLt1cbDuegLns3TDnu0CTZJ7/view

 • Το βιβλίο με τα ζώα της φάρμας.

https://drive.google.com/file/d/1zYzWhli9EtBVKmAyGd0njMs7ZdSmNmNR/view