ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ/Τ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

Στο δεύτερο ιστολόγιο το γυμνάσιο  της Στυλίδας έχει το ρόλο του εκδότη και το δικό μας σχολείο, το Κερασοχώρι, είναι ο κριτικός αναγνώστης.Ως θέμα προτείναμε τη σχολική βία,θέμα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια λόγω της παγκοσμιοποίησης και τωνπολυπολιτισμικών σχολείων.Τα παιδιά μας, αν και στο σχολείο μας δεν αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο, εντούτοις […]

;
Copyright © editors-critical viewers          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top