Μια απάντηση προς “Σχολικός εκφοβισμός”

  1. Ένα  κοινωνικό πρόβλημα  με πολλές αρνητικές συνέπειες για το μαθητικό δυναμικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  είναι ο σχολικός εκφοβισμός.
    Απαιτείται  ενημέρωση , ευαισθητοποίηση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών   αλλά και των γονέων ώστε να αντιμετωπιστεί  έγκαιρα  και αποτελεσματικά το πρόβλημα .

Copyright © editors-critical viewers          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση