Ασφαλής χρήση διαδικτύου

Δημοσιευμένο στις 16 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Δημοσιευμένο στις 8 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Δημοσιευμένο στις 8 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Κάναμε εισαγωγή μιας εικόνας σε ένα μέγεθος διαφορετικό από το πραγματικό της μέγεθος και από τη μικρογραφία.

Δημοσιευμένο στις 8 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση με εικόνα. Η δημοσίευση περιέχει μια εικόνα που μόλις ανεβάσαμε από τον υπολογιστή μας. Επιλέξαμε να φαίνεται σε μικρογραφία και αυτό θα κάνουμε όταν πρόκειται για αρκετά μεγάλες εικόνες. Αν είχαμε μια μικρή εικόνα θα μπορούσαμε να διαλέξουμε την επιλογή Πλήρες μέγεθος και να εμφανίζεται η εικόνα μας στο κανονικό της μέγεθος στη δημοσίευση.

Δημοσιευμένο στις 8 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Δημιουργία μιας νέας σελίδας

Δημοσιευμένο στις 8 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Δημοσιευμένο στις 7 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Δημοσιευμένο στις 7 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Δημοσιευμένο στις 7 Μαρτίου 2010 Κατηγορία: Γενικά από ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΑΣ