Για την Α΄ Γυμνασίου: Έχει βάρος ο αέρας;;;;

«Δένουμε» τις γνώσεις μέσα από μία απλή δραστηριότητα: Έχει βάρος ο αέρας;

Η εργασία θα ολοκληρωθεί όταν τα παιδιά έχουν διδαχθεί  μάζα/βάρος,  όγκο/πυκνότητα.

Μπορούμε μέσα από συζήτηση να ανιχνεύουμε την ιδέα των μαθητών «ότι ο αέρας δεν έχει βάρος» .

Με μια επιπλέον δραστηριότητα στο πρώτο φύλλο εργασίας, οι μαθητές μετρούν τις διαστάσεις της τάξης τους με στόχο:

α. να εξασκηθούν  στη μέτρηση μεγαλύτερων διαστάσεων. Οι μαθητές κρατούν τα δεδομένα στο τετράδιό τους και τους ζητείται να ανατρέξουν σε αυτά αργότερα.

β. να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα στον υπολογισμό

i. του όγκου της αίθουσας

ii. της μάζας του αέρα της αίθουσας

iii. του βάρους του αέρα που υπάρχει μέσα στην αίθουσα

Ο υπολογισμός θα γίνει μετά την διδασκαλία των απαραίτητων θεμάτων και την απόκτηση των αντίστοιχων γνώσεων.

Επιπλέον είναι μία ευκαιρία να γίνει συζήτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του αέρα (θερμοκρασία, πίεση, υδρατμοί) πάντα μέσα στα πλαίσια της Α΄ γυμνασίου