Υπολογισμός της Κινητικής και της Βαρυτικής Δυναμικής Ενέργειας (στην αυλή του σχολείου)

Υπολογισμός Κινητικής και Βαρυτικής Δυναμική Ενέργειας στην αυλή του σχολείου με μετροταινία και χρονόμετρο

Πολλές φορές ρωτάμε τους μαθητές πόσα joule κινητική ενέργεια έχουμε όταν περπατάμε ή τρέχουμε. Οι απαντήσεις ποικίλουν π.χ. 5J, 100J, 1000J… Επίσης θεωρούν πολύ δύσκολη τη μέτρηση της κινητικής και της βαρυτικής δυναμικής μας ενέργειας.

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μετρήσουν την κινητική και τη βαρυτική δυναμική τους ενέργεια καθώς και την ενέργεια που προσφέρουν σε ένα αντικείμενο όταν το ανυψώνουν. Τέλος δε, να καταλάβουν την τάξη μεγέθους της κινητικής και δυναμικής  ενέργειας που μπορεί να έχουν.  Επίσης γίνεται μια επανάληψη και σε έννοιες που διδάχτηκαν οι μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς όπως μετατόπιση, μήκος διαδρομής, ταχύτητα.

Κατά την εκτέλεση, χρησιμοποιούνται απλά όργανα όπως ένα χρονόμετρο και μια μετροταινία. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην αυλή του σχολείου.

υπολογισμός κινητικής-δυναμικής ενέργειας(στην αυλή)

παρουσίαση της δραστηριότητας