Με μετροταινία και χρονόμετρο!

μια πρόταση διδασκαλίας για το κεφάλαιο «Κινήσεις» της Β΄ Γυμνασίου

Η πρόταση διδασκαλίας που ακολουθεί, αναφέρεται στη διδασκαλία του  κεφαλαίου της κίνησης της Β΄ Γυμνασίου. Το παρόν σχέδιο μαθήματος, ξεκίνησε ως εφαρμογή της δραστηριότητας που εμπεριέχεται στο σχολικό εγχειρίδιο σελ.30. Εφαρμόζω τη δραστηριότητα πέντε χρόνια και η επιτυχία της δραστηριότητας κάθε φορά που την εφάρμοσα είχε ως αποτέλεσμα να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο με ανάλογο τρόπο. Διευκρινιστικά να αναφέρω ότι επιτυχία αφορούσε όχι μόνο την εμπέδωση της θεωρίας όπως φαινόταν από τα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες/ ερωτήσεις που τα συνόδευαν αλλά και από τη θετική διάθεση που έδειχναν τα παιδιά απέναντι στην όλη διαδικασία και τον ενθουσιασμό στην πρακτική εφαρμογή των όσων είχαν μάθει και μάλιστα πρακτική εφαρμογή με πρωταγωνιστές τα ίδια.

Τέλος θέλω να τονίσω ότι θέλω κυρίως να παρουσιάσω την ιδέα της συγκεκριμένης διδασκαλίας.  Η αυλή του σχολείου μπορεί να μας βοηθήσει στην διδασκαλία μας…Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να την προσαρμόσει στις δικές του σκέψεις και προσδοκίες.

Η πρόταση  παρουσιάστηκε στην ημερίδα του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων: «Διάχυση εκπαιδευτικών καινοτομιών και καλών πρακτικών», τον  Νοεμβρίου 2018

εισαγωγή, φύλλα εργασίας

Με μετροταινία και χρονόμετρο