Όμιλος 2019-2020, «Math-e Φυσική»

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων λειτούργησε ο όμιλος   «Math-e Φυσική». Ένας όμιλος που βασικό στόχο είχε να δείξει στους μαθητές την αμφίδρομη σχέση Φυσικής-Μαθηματικών. Ταυτόχρονα οι μαθητές έκαναν πειράματα και δραστηριότητες και λίγες από αυτές τις όμορφες στιγμές αποτυπώνονται στο  βίντεο