Lesson plan 1: movie maker

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

χρησιμοποιώντας το MOVIE MAKER σε μια δραστηριότητα του Erasmus+

Βασιλική Κοσμάτου

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 1ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ

64cosmvan@gmail.com

Γενικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την εφαρμογή movie maker και να δημιουργήσουν ολιγόλεπτα βίντεο προσθέτοντας φωτογραφίες, ήχους, εφέ αλλά και υπότιτλους σε ένα βίντεο, που είναι και η δραστηριότητα που πρέπει να εκπονήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμά μας.

Η αρχική συνολική διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας είναι 3 διδακτικές ώρες, 2 ώρες για την εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του movie maker  και μία ώρα για τον υποτιτλισμό  ενός βίντεο. Και λέω αρχική, γιατί στη συνέχεια οι μαθητές θα χρειαστεί να ασχοληθούν με την εφαρμογή αυτή και εκτός σχολείου , με τη μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας.

Το θέμα που έχει  πρόγραμμά μας είναι η καινοτομία στην εκπαίδευση με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και η ένταξή τους στο μάθημα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η προσέγγιση της Αγγλικής Γλώσσας με έναν τρόπο νέο και πιο ενδιαφέροντα για τους μαθητές.

Ναι, το παραγόμενο αποτέλεσμα θα είναι ο υποτιτλισμός σε ένα ήδη υπάρχον βίντεο, αλλά οι μαθητές θα μπορέσουν μέχρι να φτάσουν εκεί, να μάθουν να χρησιμοποιούν το movie maker με έναν τρόπο καθαρά δημιουργικό και αποτελεσματικό.

Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μαθητές μέσω αυτών των δραστηριοτήτων θα έχουν  τη δυνατότητα  να μάθουν να αναζητούν νέες ιδέες και να θέτουν υψηλούς στόχους, να πειραματίζονται και να εφαρμόζουν  ό,τι θεωρούν καινοτόμο.

Οι μαθητές « μαθαίνοντας » την εφαρμογή αυτή, θα μπορούν εύκολα  στη συνέχεια  να τη χρησιμοποιήσουν και στα άλλα γνωστικά αντικείμενα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό βίντεο με ένα πείραμα που έκαναν στο εργαστήριο φυσικής του σχολείου  ή να φτιάξουν ένα βίντεο-κολαζ στην  ιστορία επιλέγοντας βίντεο μέσω του διαδικτύου από διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Λέξεις κλειδιά: movie maker, ασύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας, αγγλική γλώσσα, μαθήματα

Σενάριο: Δημόσιο λύκειο σε δυτικό προάστιο της Αθήνας. Το σχολείο κτιριακά είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, με δυο εργαστήρια φυσικών επιστημών, ένα εργαστήριο Πληροφορικής με 12 υπολογιστές , μια αίθουσα με διαδραστικό πίνακα,  βιβλιοθήκη με δύο υπολογιστές, αίθουσα εκδηλώσεων, μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας ,δυο γραφεία καθηγητών.

Η ομάδα μας :  Β Τάξη Λυκείου με 22 μαθητές.6 αγόρια και 16 κορίτσια. Με ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε πριν από αυτή τη δραστηριότητα, μόλις 6 γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το movie maker πολύ καλά, 12 γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν μέτρια  και 6 δεν το γνωρίζουν καθόλου. Παραγόμενο προϊόν θα είναι ένα βίντεο με υπότιτλους. Το μάθημα είναι μια ώρα την εβδομάδα, εντάσσεται στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας της Β Λυκείου και χρησιμοποιείται η αίθουσα πληροφορικής και βιβλιοθήκης.

Στο χώρο του σχολείου θα χρειαστούν 3 διδακτικές ώρες αλλά θα χρειαστούν επίσης άλλες τόσες ώρες ως εργασία στο σπίτι ,ώστε να εξοικειωθούν με την εφαρμογή.

Μέσω του facebook group που έχει δημιουργήσει η ομάδα , θα δίνονται οδηγίες, ώστε οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με αυτή τη  μορφή ασύγχρονης διδασκαλίας και να κατανοήσουν την ευκολία της μεθόδου αυτής, δηλαδή να μελετούν με το δικό τους ρυθμό, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, να μπορούν να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους, να ανταλλάσουν απόψεις και να υπάρχει βοήθεια από τον κάθε μαθητή προς τον άλλον.

Persona cards: Οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ( και ταυτόχρονα σε αυτήν τη δραστηριότητα) είναι σχεδόν όλοι άριστοι μαθητές στην σχολική τους επίδοση. Όλοι έχουν πολύ καλή συμπεριφορά και ξεχωρίζουν για την κοινωνικότητά τους. Οι περισσότεροι έχουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ τους γιατί είναι μαζί από το δημοτικό. Συνεργάζονται πολύ καλά και έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου .

Στις εξωσχολικές δραστηριότητες, μόνο τα αγόρια ασχολούνται με το μπασκετ και ένα κορίτσι με το βόλλευ. Ένα κορίτσι ασχολείται με τη ζωγραφική. Οκτώ κορίτσια έχουν proficiency  στα αγγλικά και όλοι οι υπόλοιποι Lower. Tρια κορίτσια έχουν επίσης πτυχία εκτός των αγγλικών και στα γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά,  δύο από αυτές έχουν και  πιστοποίηση adsl. Η εξαιρετική γνώση αγγλικών ήταν σημαντικός παράγοντας συμμετοχής τους στο Erasmus+ .Ένα αγόρι γνωρίζει πολύ καλά εφαρμογές πληροφορικής και σχεδιαστικά προγράμματα. Οι υπόλοιποι μαθητές γνωρίζουν πολύ καλά το word και το  power point.

Ανησυχούν  για το μέλλον τους και την επιτυχία τους στο πανεπιστήμιο παρά τις πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο.

 Σκοπός: Στους μαθητές θα γίνει εισαγωγή και παρουσίαση της ψηφιακής αφήγησης ( digital story telling) με τη χρήση του movie maker  ώστε να αποκτήσουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο και να μπορούν να ενσωματώνουν τις Νέες  Τεχνολογίες στα μαθήματα. Στόχος των μαθητών να δημιουργήσουν ένα βίντεο  μέσα από εικόνες, τίτλους , μουσική και υπότιτλους και να προσθέσουν υπότιτλους στα αγγλικά σε ένα μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Καββαδία.

Το  αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι:

  1. Να αυξηθούν οι  ικανότητές τους στις Νέες Τεχνολογίες.
  2. Να εφαρμόζουν επιτυχώς όλα όσα μαθαίνουν με τη δημιουργία ενός βίντεο.
  3. Να αναλύουν την εργασία που κάνουν και να την αξιολογούν, όπως επίσης να αξιολογούν και τις εργασίες των συμμαθητών τους .
  4. Να αναπτύξουν τη συνεργασία στο επίπεδο peer to peer αλλά και στην ομαδική εργασία.
  5. Να μάθουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας.
  6. Να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων στην αγγλική μετάφραση και ειδικότερα στην μετάφραση μελοποιημένων ποιημάτων.

Τι είδους εμπειρία μάθησης θα προκαλέσει αυτή η γνώση?

Οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει τη γνώση  να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες χρησιμοποιώντας web 2.0 εργαλεία , θα γίνουν πιο δημιουργικοί, θα έλθουν σε επαφή με την μάθηση από απόσταση, θα αποκτήσουν κριτική σκέψη κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο και κίνητρο για συμμετοχή. Με το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα μπορούν να μεταφράζουν ικανοποιητικά ένα ποίημα, θα μπορούν με ευκολία να δημιουργούν και να συνθέτουν ένα βιντεο με τη χρήση του movie maker, θα μπορούν να κρίνουν ένα παραγόμενο έργο.

Τα παραγόμενα προιόντα θα δημοσιευθούν στο facebook, etwinning, στην ιστοσελίδα του σχολείου, και θα δεχθούν ανατροφοδότηση     (feedback) ,  σχόλια, κριτική και ιδέες τόσο από συμμαθητές τους όσο και από άτομα έξω από το δικό τους σχολικό περιβάλλον.

Υλικά

  1. Υπολογιστές στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας. Υπάρχουν 12 pc αλλά οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τα δικά τους laptop και tablets. Σε κάθε υπολογιστή θα βρίσκονται δύο μαθητές.
  2. Φύλλα εργασίας για το movie maker.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση