Final report- Τελική έκθεση

Τη διετία 2014-2016 το σχολείο μας για πρώτη φορά συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η συμμετοχή αντιμετωπίστηκε με πολύ ενθουσιασμό από τη σχολική κοινότητα γιατί μας δόθηκε η  ευκαιρία να ανοίξουμε τα φτερά μας στον κόσμο, να ξεφύγουμε από τα στενά πλαίσια της πόλης μας, να έλθουμε σε επαφή με συναδέλφους από την Ευρώπη, να γνωρίσουμε  διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, να τα συγκρίνουμε, να υιοθετήσουμε η να απορρίψουμε στοιχεία.

Για τους μαθητές ήταν η ευκαιρία να επικοινωνήσουν με νέους της Ευρώπης, να βελτιώσουν τις μαθησιακές τους ικανότητες με νέα καινοτόμα προγράμματα, να μελετήσουν και  να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους πέρα από τα στενά πλαίσια του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος, να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες και να ευαισθητοποιηθούν στη διαφορετικότητά τους, να ξεφύγουν από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.

Στις εργασίες χρησιμοποιήθηκε η μάθηση μέσω  project (Project Based learning) , δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες που θέλαμε να αναπτύξουμε: την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα.

Ταυτόχρονα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του  Gardner προσεγγίστηκε η μάθηση ως μια πολυδιάστατη διαδικασία όπου συμμετέχουν πολλοί τομείς. Οι μαθητές ήλθαν σε επαφή με διαφορετικούς και καινοτόμους τρόπους μάθησης  (elearning, skype classroom) εξοικειώθηκαν  με τις νέες τεχνολογίες , δημιούργησαν τη δική τους εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποίησαν αρκετές web 2.0  εφαρμογές, συμμετείχαν σε πειράματα φυσικής, χημείας και στην παγκόσμια ημέρα Ερατοσθένη, σε βιωματικό σεμινάριο για τον Αριστοφάνη.Έμαθαν να χρησιμοποιούν με άνεση προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και βίντεο και εφαρμογές της Microsoft. Το σχολείο διοργάνωσε εκπαιδευτικές ημερίδες και βιωματικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές . Και είδαν   ότι «ο  κόσμος δεν είναι τελικά τόσο μεγάλος, ότι οι νέοι σε όποια χώρα και αν ζούνε έχουν τους ίδιους προβληματισμούς αλλά και τις ίδιες προσδοκίες για το μέλλον τους» ( από την αξιολόγηση της μαθήτριας Παναγιώτας Σουλιώτη, φοιτήτρια Ιατρικής πλεον).

Πραγματοποιήθηκαν 4 κινητικότητες μαθητών και δύο διεθνείς συναντήσεις εκπαιδευτικών. Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Αθήνα, που λόγω εκλογών πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια, με συμμετοχής μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, της τοπικής αρχής του δήμου μας και την παρουσία των Μορφωτικών Ακολούθων της Τουρκίας και Ουγγαρίας.Η δεύτερη συνάντηση εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε στο Pozzuoli, Naples, Italy.

Οι συναντήσεις μας αποτέλεσαν κομβικό σημείο που προστέθηκαν στα κίνητρα των συμμετεχόντων και έθεταν με σαφήνεια το επίπεδο των δραστηριοτήτων.

Οι ομάδες των εκπαιδευτικών όχι μόνο ασχολήθηκαν με το πρακτικό/τεχνικό κομμάτι κάθε δραστηριότητας αλλά κατά τη διάρκεια του προγράμματος συζητήθηκαν, αναλύθηκαν ακόμα και αμφισβητήθηκαν κάποιες  προσεγγίσεις που ήταν αποτέλεσμα της διαφορετικής κουλτούρας αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων.  Επιπλέον, σύντομα έγινε φανερό ότι η διαπροσωπική επικοινωνία ήταν απαραίτητη, προκειμένου να οικοδομήσουμε μια κοινή προσέγγιση με το πρόγραμμα στην πρώτη θέση.

Η πλατφόρμα etwinning χρησιμοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες, παρέχοντας τα εργαλεία για συζητήσεις και ανταλλαγή υλικών και εργασιών. Καθώς οι συμμετέχοντες απέκτησαν περισσότερη εμπειρία και εμπιστοσύνη, η χρήση της πλατφόρμας αυξήθηκε και εντάθηκε.

Οι επιπτώσεις των σχολικών συμπράξεων Erasmus+ σε όλους τους εμπλεκόμενους ήταν:

Για τους μαθητές:

 • Διαπολιτισμική ικανότητα / ευαισθητοποίηση: αύξηση της γνώσης σχετικά με τις χώρες εταίρους και τους πολιτισμούς.
 • Αυξημένες γλωσσικές δεξιότητες στη μητρική γλώσσα και στις Ξένες γλώσσες.
 • Γνώση και συνειδητοποίηση των διαφορετικών πολιτισμών.
 • Βελτίωση αυτοπεποίθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Αυξημένες δεξιότητες στις ΤΠΕ. Εκμάθηση και εξοικείωση εφαρμογών.
 • Ομαδικότητα, συνεργασία, επικοινωνία.
 • Απόκτηση κινήτρων για τα μαθήματα και όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Για τους εκπαιδευτικούς:

 • Γνωριμία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων χωρών.
 • Γνωριμία με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων.
 • Εμβάθυνση και διερεύνηση επιστημονικών ενδιαφερόντων. Δημιουργία κινήτρου για συνεργασία σε μια διεπιστημονική ομάδα.
 • Βελτίωση των ΤΠΕ δεξιοτήτων.
 • Βελτίωση δεξιοτήτων διαχείρισης έργων.
 • Ανάπτυξη δια βίου γνωστικών ικανοτήτων.
 • Δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους εταίρους συναδέλφους.
 • Βελτίωση και ανάπτυξη στις ξένες γλώσσες.
 • Κίνητρα για την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Για το σχολείο:

 • Βελτίωση του σχολικού κλίματος
 • Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος  με καινοτόμες δράσεις.
 • Εξοικείωση με την ιδέα της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κοινωνίας.
 • Δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Δυνατότητα διοργάνωσης ημερίδων. Ανάπτυξη των διεπιστημονικών προσεγγίσεων.
 • Αλλαγές στην υποστήριξη οργάνωσης και διαχείρισης του σχολείου.
 • Καλύτερη ομαδική εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

 Για τους γονείς:

 • Ήταν άψογη η  συνεργασία τους με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος.
 • Υπήρξαν υποστηρικτικοί στην υλοποίηση του προγράμματος.
 • Τα παιδιά τους ήλθαν σε επαφή με εκπαιδευτικά συστήματα, ταξίδεψαν και γνώρισαν διαφορετικές κουλτούρες

Αξιολόγηση του προγράμματος

 • Η θετική στάση διαπιστώνεται με ερωτηματολόγια προς εκπαιδευτικούς και μαθητές σχετικά με τη χρησιμότητα των δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματά τους.
 • Ο βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών που θα τους οδηγήσει στην ανάληψη νέων καινοτόμων προγραμμάτων και τους μαθητές σε περισσότερο ενεργή  συμμετοχή τους.
 • Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα.
 • Η επιτυχία του στόχου διαπιστώνεται από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και τη μεγάλη επισκεψιμότητα στην σχολική ιστοσελίδα( 3.614 χρήστες), τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και με ερωτηματολόγια που διανέμονται στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς.
 • Αύξηση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καθηγητών.