eliademy: εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Στο πλαίσιο του προγράμματός μας δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα eliademy διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

Γίνεται αναφορά στις δεξιότητες του 21ου αιώνα , αντικείμενο άμεσα συνυφασμένο με το πρόγραμμά μας και παρουσιάζονται εφαρμογές web 2.0. Οι συμμετέχοντες σε συγκεκριμένο χώρο, παρουσιάζουν τις εφαρμογές που οι ίδιοι χρησιμοποιούν στο μάθημά τους.

» Χρήση  ΤΠΕ και Gamification στη  διδασκαλία. H περίπτωση του ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus+ . «

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
Με τον όρο ηλεκτρονική μάθηση εννοούμε την ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης, όπου  δεν υφίσταται η φυσική, παραδοσιακή τάξη αλλά μια εικονική και όπου  ο εκπαιδευόμενος με  τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να μελετήσει και να αναπτύξει τα μαθήματα που παρακολουθεί βοηθούμενος από αντίστοιχο συνοδευτικό υλικό . Επίσης φυσικά, μπορεί να βρίσκεται σε επαφή με τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό αλλά και τους υπόλοιπους «συμμαθητές » του. Είναι ένα βήμα στον παγκόσμιο εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθένας με αρκετή καλή πρόσβαση Διαδικτύου μπορεί να συμμετέχει.

Ο εκπαιδευόμενος έχει τον  πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου του  και αυτό είναι το εξαιρετικό σε αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακολουθώντας  τα χρονοδιαγράμματα, μπορεί να καθορίσει μόνος του τις ώρες και τις ημέρες που θα αφιερώνει στο διάβασμα και στην εκπόνηση των εργασιών του.

Χάρη στις τεχνολογίες του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού, το αγαθό της εκπαίδευσης μπορεί να διατίθεται άμεσα, χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον , οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις Νεές Τεχνολογίες όχι μόνο ώς μέσο εύρεσης και παρουσίασης πληροφοριών αλλά ως ένα ολοκληρωμένο τρόπο πως η διδασκαλία και η μάθηση γίνεται και μέσα και έξω από την παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας.

Έχουμε λοιπόν απο τη μια πλευρά την παραδοσιακή τάξη όπου παρατηρούμε τα εξής: Συγκεκριμένη ώρα διασκαλίας με συγκεκριμένα μέσα όπως : Διαφάνειες / Powerpoint • Βιβλία/βιβλιοθήκη • Βίντεο • χρήση εργαστηρίου πληροφορικής με 2-3 άτομα σε κάθε υπολογιστή / χρήση διαδραστικού πίνακα χωρίς πρόσβαση σε όλους τους εκπαιδευτικούς  και μαθητές του σχολείου • ενιαία πορεία μάθησης για όλους τους μαθητές χωρίς να λαμβάνουμε υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες επιδοσης και συμμετοχής του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Από την άλλη πλευρά έχουμε την ηλεκτρονική τάξη: Διδασκαλία οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα • Χρήση Πολυμέσων όπως βίντεο, Video Conferencing, podcasts, άμεση πρόσβαση σε αρχεία  • Ψηφιακή βιβλιοθήκη • Συγχρονισμένη και ασύγχρονη επικοινωνία  με εμαιλ και συμμετοχή σε forums -chat rooms•  Η πορεία της μάθησης καθορίζεται από τον μαθητή-συμμετέχοντα στη διαδικτυακή τάξη.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι τα ακόλουθα:

  1. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται είναι φιλικές και στα smartphones και  στα  tablets.
  2. Το συνοδευτικό υλικό είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και πραγματοποιείται με βίντεο, ήχο, κείμενα, εικόνες, διαλέξεις, live webinars  και chats, με ανταλλαγή απόψεων σε forums και social media.
  3. Δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές να μαθαίνουν με τους δικούς τους ρυθμούς, τόσο στο χρόνο που θα αφιερώσουν όσο και στην ύλη που θα διαβάζουν.
  4. Η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται εύκολα και γρήγορα. Υπάρχουν τα forums αλλά και πολλές διαδικτυακές κοινότητες και ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντά τους και να ανταλλάσουν απόψεις.
  5. Αναπτύσσονται ψηφιακές δεξιότητες ( digital skills)που είναι απαραίτητες στην σύγχρονη κοινωνία αλλά και στους χώρους εργασίας.

  Μειονεκτήματα:

  1. Δεν υπάρχει η παραδοσιακή αλληλεπίδραση της αίθουσας .
  2. Μειωμένη κοινωνικοποίηση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους