«Ανθρωπιστικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες», κα Παπαβασιλείου Αλεξάνδρα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 16ο αιώνα ο Έρασμος διατύπωσε τη σκέψη: ο άνθρωπος δε γεννιέται αλλά γίνεται.

Αναζητώντας την ερμηνεία αυτής της άποψης καταλήγουμε στη σκέψη ότι η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων αλλά τον 21ο αιώνα αναζητά προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες δίνουν νέα ώθηση στη μάθηση αλλά παράλληλα «μιλούν» και στις προσλαμβάνουσες των μαθητών. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από το γεγονός ότι οι μαθητές σήμερα συναρπάζονται από το διαδίκτυο, τα video games, τα tablets, ενώ θεωρούν ότι το μάθημα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους.

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά, μπροστά σε καταστάσεις όπου η προσοχή και η εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν παρουσιάζει μόνο πτώση αλλά καλύπτεται παράλληλα και από αδιαφορία.

Οι μαθητές σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα όσον αφορά τα θεωρητικά μαθήματα: αρνούνται να μάθουν, αρνούνται να συνεργαστούν, αρνούνται να συμμετέχουν.

Οι διδάσκοντες πρέπει να αντιδράσουν, να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν ένα νέο τρόπο μετάδοσης της γνώσης. Αυτή τη νέα πρόκληση τη δίνει η τεχνολογία.

Δεν απομακρυνόμαστε και δεν απεμπολούμε το βιβλίο ή τις παραδοσιακές μεθόδους. Χρειαζόμαστε όμως μια ενορχηστρωμένη διδασκαλία με συμβατικά αλλά και ψηφιακά μέσα.

Είναι γεγονός, ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη μελέτη ορισμένων εκφάνσεων της ανθρώπινης φύσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα απαραίτητο τμήμα στο πρόγραμμα ενός σχολείου ενώ είναι καθήκον μας να οδηγήσουμε τους μαθητές σε αυτή την αντίληψη.

Τα νέα συστήματα διαχείρισης μάθησης θα δώσουν στους μαθητές μια συγκριτική προσέγγιση σε όλες τις θεματικές ενότητες και

ιδιαίτερα στο πεδίο των θεωρητικών μαθημάτων. Το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι να δώσουμε «χρώμα» στην απρόσωπη μάθηση .

Μπορούμε να κάνουμε τους μαθητές να προβληματιστούν μιλώντας τη γλώσσα των σημερινών εφήβων.

Χρησιμοποιούμε λοιπόν την τεχνολογία, καινοτομώντας στις ανθρωπιστικές επιστήμες χρησιμοποιώντας παράλληλα παιδαγωγικές μεθόδους αξιόπιστες και εφαρμοσμένες.

Αλλάζουμε, κατά συνέπεια, τα μέσα δεν αλλάζουμε όμως το στόχο, που είναι η γνώση.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας και τις καινοτομίες μας, έχοντας επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε τις σημαντικότερες απόψεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Η τεχνολογία έχει αλλάξει την εκπαίδευση και το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χειρίζονται νέα εκπαιδευτικά εργαλεία να «προσωποποιούν» τη μάθηση να ενισχύουν τη συνεργασία και να προετοιμάζουν τους μαθητές για το μέλλον.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε οι δάσκαλοι των προηγούμενων δεκαετιών όταν οι μαθητές συνήθιζαν να περιμένουν από το δάσκαλο να είναι η κύρια πηγή γνώσης. Είμαστε οι εκπαιδευτικοί μιας νέας εποχής.

Γι΄ αυτό ας εξερευνήσουμε νέα μονοπάτια της διδακτικής και ας βοηθήσουμε τις νέες γενιές να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

1o ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ

 

Αξιότιμοι καλεσμένοι,

Κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί μαθητές.

Dear Colleagues,

I would like to welcome you to our country and I hope that the program, that starts today, will be successful and productive,

In the 16th century, Erasmus expressed the thought: “A human is not born, they are formed”.

Seeking the interpretation of that thought we conclude that education plays an essential role in the formation of individuals but in the 21st century calls for adaptation to new demands. These demands derive from the rapid technological developments which give a fresh impetus (boost) to learning and also appeal to the perceptions of the students. This can be realized by the fact that today’s students are fascinated by internet, mobile phones, video games and tablets, whereas they feel that the lesson does not respond to their demands.

Educators often face situations where the students’ attention and involvement in the educating process does not only decrease but is also covered by indifference.

Students often, and especially when theoretical subjects are concerned:

* Refuse to learn

* Refuse to cooperate

* Refuse to participate

Educators have to react and discover a new way to communicate the knowledge.

This is the new challenge that technology brings (to us).

We do not distance ourselves from the books or the traditional methods.

However we need an orchestrated teaching with both conventional and digital means.

Humanities are a valuable tool in studying certain aspects of human nature. This is why they should be regarded as an indispensable part of a schools’ curriculum and it is our duty to lead students to acknowledge that.

The new systems of learning management will give our students a comparative approach to all the topics and especially to the field of theoretical studies.

The requested result is to make the impersonal learning more “colorful” and thus more interesting to them.

We can make them think by familiarizing ourselves with the language of today’s adolescents.

We use technology to innovate in humanities using reliable and applied pedagogical methods.

Therefore, we change the means, not the target, which is knowledge.

Dear colleagues,

We are here to present our projects and innovations having also the opportunity to discuss the main aspect and the latest results in the field of education and research.

Technology has changed education and how educators can leverage new educational tools, to personalize learning, encourage collaboration and prepare students for the future.

We must realize (once and for all) that we are not the educators of past decades when pupils used to expect from the teacher to be their main source of knowledge.

We are the teachers of a new era.

So let us explore new paths of didactics

and help the younger generations make the difference in the world.

Thank you.

Papavasileiou Alexandra

Αφήστε μια απάντηση