Δραστηριότητες mobility 4

Η περιόδος αυτή είναι αφιερωμένη στη Φυσική αγωγή και την Τέχνη μέσω του αθλητισμού. Υπεύθυνη χώρα για την εκπόνηση των εργασιών αυτών είναι η Ελλάδα και το σχολείο μας. Δόθηκε σε όλες τις χωρες πλάνο εργασιών και κάθε μιά  θα πρεπεί να εργαστεί και να μας παρουσίασει εργασίες σχετικά με το ρόλο της φυσικής άσκησης στη χώρα της, θα μετρηθεί το δείκτη μάζας των μαθητών των σχολείων ώστε να κάνουμε μιά μικρή μελέτη σχετικά με τις βασικές διατροφικές διαταραχές στους εφήβους που αφορούν τη νευρική ανορεξία, τη βουλιμία και την παχυσαρκία. Θα διαδώσουμε τη σπουδαιότητα της φυσικής άσκησης και τη δια βίου άσκηση. Τέλος θα ασχοληθούμε μ ετην τέχνη όπως αυτή παρουσίαζεατι μέσω των ολυμπιακών αγώνων αλλά και του χορού, αφού η λαϊκή  παράδοση συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της ιστορίας κάθε λαού.
ACTIVITY 9
Η φυσική αγωγή στην εκπαίδευση
//padlet.com/embed/ij0qmlzuorek

ΒΜΙ Δείκτης Μάζας Σώματος
//padlet.com/embed/bekrcnr67m1

Υγιεινή διατροφή
//padlet.com/embed/c65ktqrbympn

Ετήσιο πρόγραμμα φυσικής άσκησης
//padlet.com/embed/f55zd3c20ixk

Αποτελέσματα έρευνας
//padlet.com/embed/9pwpr2t1hpya

ACTIVITY 10
Τέχνη και παράδοση
//padlet.com/embed/riiwmmbg0ww3

Τέχνη και Ολυμπιακοί αγώνες
//padlet.com/embed/6imqci9909vt