Πατήστε πάνω στην εικόνα και κάντε το κουϊζ που σχετίζεται με τα βουνά της Ευρώπης. Η οροσειρά Κjolen και Grampians είναι οι Σκανδιναβικές Άλπεις και τα Γραμβιανά όρη αντίστοιχα.

Από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος.

Ετικέτες: ,