Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία από το υπουργείο Παιδείας η πλατφόρμα Ψηφιακό σχολείο η οποία περιλαμβάνει όλα τα σχολικά βιβλία, καθώς και διδακτικό υλικό για τα μαθήματα της δευτροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάντε κλικ στις εικόνες
2