4ος Διαγωνισμός Κόμικ για την Κλιματική Αλλαγή – 4th Comic-story Contest for Climate Change

Το Β2 τμήμα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών διοργανώνει φέτος τον 4ο Ενδοσχολικό Διαγωνισμό Κόμικ για την Κλιματική Αλλαγή. Οι συμμετοχές των μαθητών θα γίνονται δεκτές έως 31 Μαρτίου, για να συμβαδίσουμε με τις πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις σχολείων σχετικά με την κλιματική αλλαγή που γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου.

Κλιματική Αλλαγή και φωτιές στα δάση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β2 τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών ασχολήθηκαν με τη δημιουργία αυτού του βίντεο έχοντας ως αρχικό ερέθισμα τις φωτιές στα δάση της Αυστραλίας και στο Μάτι.

Το σενάριο γράφτηκε ομαδικά στο μάθημα της Γλώσσας, στο κεφάλαιο “Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας” συνδυάζοντας και τα αντίστοιχα κεφάλαια της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Η ηχογράφηση έγινε στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής με την καθοδήγηση της κας Δόμνας Καβακίδου.

Οι φιγούρες και το σκηνικό έγιναν στο μάθημα των Εικαστικών με την επίβλεψη του κ. Στέλιου Διαμαντάκη.

Η φωτογράφιση έγινε κυρίως στο μάθημα των ΤΠΕ, με την επίβλεψη του κ. Απόστολου Σπένδα.

Η μουσική έχει γραφτεί από τον κ. Φάνη Ασβεστά.

Ο γενικός συντονισμός έγινε από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2 μαζί με την κ. Μαρία Αναγνωστίδου.

Πρόκειται δηλαδή για μια διαθεματική εργασία που, εκτός από την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποβλέπει στην προβολή του Εθελοντισμού.

Η φωτιά μας αφορά όλους!

Το Β2 ασχολήθηκε με τους κινδύνους των πυρκαγιών με αφορμή τις φωτιές στην Αυστραλία και στο Μάτι. Τα παιδιά προτείνουν, εκτός από τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, εθελοντισμό στη δασοπροστασία και στη δασοπυρόσβεση!