Μελέτη αστικού πρασίνου

1

Στα πλαίσια της Μελέτης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του κεφαλαίου για το πράσινο στις πόλεις κάναμε μια μικρή έρευνα πεδίου στον χώρο της πλατείας Ελευθερίας. Οδηγός μας ήταν ο κ. Γκιλιμανάκης Απόστολος, γεωπόνος, ο οποίος εξήγησε στα παιδιά τη σημασία του αστικού πρασίνου για την αειφορία και την κλιματική αλλαγή και βοήθησε τα παιδιά, που εργάστηκαν σε ομάδες, να καταγράψουν τα πολυάριθμα είδη φυτών που απαντώνται στην κεντρική πλατεία της πόλης.

4  2

5 3

 

Αφήστε μια απάντηση