Χαϊκού για τις τέσερις εποχές

Εξετάζοντας για άλλη μία φορά το θέμα της διατήρησης των εποχών, οι μαθητές-τριες του Γ1 δημιούργησαν χαϊκού με ανάλογες ζωγραφιές.

07052011955 07052011964 07052011956 07052011957 07052011959 0705201196007052011961 07052011962

Αφήστε μια απάντηση