Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να προωθήσει την επικοινωνία των συμβούλων σχολικής ζωής  με τους μαθητές και τους γονείς- κηδεμόνες του σχολείου μας.

Για το σχολικό έτος 2022-23 ορίζονται ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του Γυμνασίου Βάρδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρθρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28-9-2020 οι εκπαιδευτικοί  Λαμπροπούλου Χρυσή κλ. ΠΕ 80 και Τζεβελέκας Γεώργιος κλ. ΠΕ 02.50.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Λαμπροπούλου Χρυσή : clampropou@sch.gr

Τζεβελέκας Γεώργιος: giotzev@yahoo.gr

 

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής της σχολικής μονάδας  συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε  επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.