Έκδοση 2011-2012

για να πληροφορηθείτε για τις δραστηριότητες του κινηματογραφικού ομίλου για τη σχολική χρονιά 2011-2012 πατήστε το σύνδεσμο: Κινηματογραφικός Όμιλος 2011-12 η έκδοση