Κατεβάστε την πιστοποίηση συμμετοχής

 

Αριθμός Μητώου:

Επιλέξτε τμήμα:
function myFunction() {
var form = document.getElementById(«test»);
var text = document.getElementById(«mitroo»).value;
var taxi = form.elements[«test»].value;
window.open(‘/robolex/’+taxi+’/’+text+’.pdf’);
}

function rad(taxi){

}

 

Αφήστε μια απάντηση