Μαθηματικά

 

Η προπαίδεια

 Α Περίοδος – Κεφάλαια 1-20

1.  Θυμάμαι ό,τι έμαθα στη Γ τάξη

2.  Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

3.  Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000

4.  Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000

5.  Μαθαίνω για τα πολύγωνα

6.  Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών

7.  Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες

1η επανάληψη

8.  Προσθέτω και αφαιρώ

9.  Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

10.Επιλύω προβλήματα

11.Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

12.Διαιρώ με διάφορους τρόπους

13.Τέλεια και ατελής διαίρεση

14.Διαχειρίζομαι προβλήματα

2η επανάληψη

15.Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς

16.Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

17.Μετρώ και εκφράζω το μήκος

18.Μετρώ το βάρος

19.Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1)

20.Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2)

3η επανάληψη

Β Περίοδος – Κεφάλαια 21-40

21.Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς

22.Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

23.Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς

24.Διαιρώ μς 10, 100, 1000

25.Επιλύω προβλήματα

26.Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

4η επανάληψη

27.Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες

28.Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες

29.Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες

30.Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια

31.Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν

32.Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα

33.Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά

34.Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα

5η επανάληψη

35.Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000

36.Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 100.000

37.Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 200.000

38.Διαχειρίζομαι προβλήματα

39.Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου

40.Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

6η επανάληψη

 Γ Περίοδος – Κεφάλαια 41-56

41.Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή

42.Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη

43.Αντίστροφα προβλήματα

44.Μαθαίνω για την αναγωγή στη μονάδα

45.Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα

46.Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα

7η επανάληψη

47.Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000

48.Διαχειρίζομαι τους αριθμούς ως το 1.000.000

49.Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

50.Μετρώ το χρόνο (1)

51.Μετρώ το χρόνο (2)

8η επενάληψη

52.Μαθαίνω για τα στερεά σώματα

53.Κατασκευάζω στερεά

54.Μαθαίνω για τη χωριτικότητα

55.Μοτίβα

56. Διαχειρίζομαι πληροφορίες

Σύνοψη βιβλίου

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων