Αρχαία ελληνικά Α΄ Λυκείου: Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι

Θουκυδίδου Ιστορίαι, Ξενοφώντος Ελληνικά

 

  • Ύλη διαγωνίσματος α΄ 4μήνου:
  • Θουκυδίδου Ιστορίαι: αρχαίο κείμενο και μετάφραση
  • Ξενοφώντος Ελληνικά: αρχαίο κείμενο και μετάφραση
  • Προαγωγικές εξετάσεις (2017): ‘Υλη εξετάσεων 2017