Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (Γ΄ λυκείου, ανθρωπιστική κατεύθυνση)

  1. Πλάτων, Πρωταγόρας (μετάφραση και ερμηνευτικές σημειώσεις)
  2. Πλάτων, Πολιτεία (μετάφραση και ερμηνευτικές σημειώσεις)
  3. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια
  4. Αριστοτέλης, Πολιτικά