Η ενότητα του λόγου που αφορά την Γ΄ Λυκείου περιλαμβάνει τη θεωρία των δύο βασικών κεφαλαίων για την Πειθώ και τα Δοκιμιακά γραμματειακά είδη.

Επίσης δίνεται με συνοπτικό τρόπο: μια συνοπτική περιγραφή της θεωρίας που αφορά την Παράγραφο καθώς μια αντίστοιχη περιγραφή της τεχνικής και των συμβάσεων που απαιτούνται για τη σύνταξη Περίληψης.

Προοδευτικά τα περιεχόμενα της σελίδας θα εμπλουτιστούν με θέματα και απαντήσεις από τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Επιλέξτε με ποια από τις παρακάτω ενότητες θα θέλατε να ασχοληθείτε:

 

Θεματικές ενότητες:

Παρακάτω προτείνονται πακέτα κειμένων και ασκήσεων κατά θεματικές ενότητες.

Γ02_Εκπαίδευση
Γ04_Ευρώπη

 

* Οι θεματικές ενότητες που αφορούν την παραγωγή λόγου βρίσκονται και στην κεντρική σελίδα του Νεοελληνικού Λόγου.

 

Ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2019:

Η Νεοελληνική Γλώσσα συνεξετάζεται με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε συνολική διάρκεια τριών (3) ωρών. Θα δοθούν πρώτα τα θέματα της Γλώσσας και με την ολοκλήρωση του διαγωνίσματος ο μαθητής θα παραλαμβάνει τα θέματα της Λογοτεχνίας.

Οι μαθητές θα εξεταστούν σε τρεις βασικές εργασίες, με βάση δεδομένο κείμενο. Οι εργασίες αυτές θα είναι οι εξής:

α) Περίληψη μέρους του κειμένου σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο και ερωτήσεις κατανόησης κλειστού τύπου.

β) Επεξεργασία εκφραστικών τρόπων και συλλογιστικών δομών (λεξιλόγιο, σύνταξη, δομή, διάρθρωση, μορφές πειθούς, μετατροπές ύφους κλπ.).

γ) Παραγωγή λόγου με βάση το κείμενο που θα δοθεί και τις θεματικές ενότητες που προτείνονται ακολούθως.


Η εξεταστέα ύλη συμπίπτει με εκείνη των πανελλαδικών εξετάσεων, εκτός του κεφαλαίου «Δίκαιος λόγος – Άδικος λόγος». Οι θεματικές ενότητες που ενδέχεται να ζητηθούν στο διαγώνισμα είναι οι εξής:

– Φυσικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής
– Η απαίτηση για παιδεία και εκπαίδευση
– Ανθρώπινα δικαιώματα – ανθρωπισμός
– Η ευρωπαϊκή προοπτική
– Δημοκρατία και ελευθερία
– Ψυχαγωγία και αθλητισμός
– Επιστήμη και τεχνολογία