Τα αρχεία που περιέχονται στις παρακάτω ενότητες αποτελούν υλικό για το μάθημα της «Νεοελληνικής γλώσσας» υπό το πρίσμα των λογικών και ρητορικών ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές. Ουσιαστικά λοιπόν αποτελούν «Μαθήματα νεοελληνικού λόγου».

Διακρίνονται τρεις ομάδες αρχείων:

Α. Θεωρία και ασκήσεις μαθημάτων

Β. Προτεινόμενα θέματα (διαγωνίσματα για την Τράπεζα Θεμάτων)

Γ. Θεματικές ενότητες για την Α΄ Λυκείου (τα σχετικά αρχεία βρίσκονται στην κεντρική σελίδα του «Νεοελληνικού Λόγου»)

 

Α. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η δομή των μαθημάτων παρακολουθεί επιλεκτικά την ανάπτυξη του σχολικού εγχειριδίου «Έκφραση-Έκθεση, τεύχος Α΄».

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Οι θεματικές ενότητες για την παραγωγή κειμένου βρίσκονται στην κεντρική σελίδα του «Νεοελληνικού λόγου».