Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω προγράμματα σας ενδιαφέρει:

  • 2015-2016:   Αριστοφάνη Σύγνεφα
  • 2014-2015:   Εκεί Πολυτεχνείο! Εδώ;

  • 2013-2014:   Πλάτωνος Θεαίτητος

  • 2012-2013:   Το δέντρο της βιβλιοθήκης

  • 2011-2012:    Τα δεινά του πολέμου

  • 2006-2007:  Η χώρα των κοιμισμένων νερών

  • 2005-2006:  Αριστοφάνη Σύγνεφα

  • 2004-2005:  Ζαν Ανούιγ, Αντιγόνη

  • 2001-2002:  Αναζητώντας τον Σωκράτη