Κάποτε τα πρώτα χιόνια ήταν εξίσου λευκά όπως οι ψυχές και τα λόγια τους,
που αντίκρυζαν τον κόσμο χωρίς πολλές προϋποθέσεις και απαιτήσεις.

Έτσι κάποτε χιόνισε στο Λειβαδερό την 9η Δεκέμβρη του 1966:

Όταν ήρθε το πρώτο χιόνι…

Όταν ήρθε το πρώτο χιόνι…