Η Κριτική Σκέψη στον 21ο αιώνα είναι απαραίτητη. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να τη μάθουν;

1. Εκτός από το «Τι;», προχωράμε και ρωτάμε «πώς;» και «γιατί;»

2. Συνεχίζουμε και ρωτάμε «πώς το ξέρεις αυτό;»

3. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να σκεφτούν πώς ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα διαφέρει από των άλλων

4. Ρωτάμε τα παιδιά πώς θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα

 

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο του Brian Oshiro στο ted.com :

Critical thinking is a 21st-century essential — here’s how to help kids learn it

 

και στην παρουσίασή του: