Η εκλαΐκευση της επιστήμης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σχετίζεται με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ένα παράδειγμα εκλαΐκευσης της νευροεπιστήμης δίνεται παρακάτω από το περιοδικό wired.

Μία έννοια εξηγείται σε 5 επίπεδα δυσκολίας:

  1. Σε ένα 5-χρονο παιδί
  2. Σε ένα 13-χρονο μαθητή
  3. Σε ένα φοιτητή
  4. Σε ένα απόφοιτο νευροεπιστήμης
  5. Σε ένα επιχειρηματία του κλάδου

 

Η σειρά περιλαμβάνει εξήγηση αντικειμένων όπως: