Απόλυτη ελευθερία ή δημιουργικοί περιορισμοί; – Brandon Rodriguez

Η ελευθερία χωρίς όρια δεν βοηθάει πάντα. Κάθε δράση μας σχετίζεται με πολλούς περιοριστικούς παράγοντες. Η αναγνώριση και χειρισμός τους παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Οι περιοριστικοί παράγοντες δεν δημιουργούν σύνορα στη δημιουργικότητα, αλλά αποτελούν τη βάση της.