Κάνοντας κλικ στην ει-κόνα ή εδώ μπορείς να ξαναδείς τις ασκήσεις που κάναμε στην τάξη μας.  Αν μάλιστα έλει-πες , ίσως χρειαστεί να αξιοποιήσεις τη συγκεκριμένη ανάρτηση για να βεβαιωθείς ότι τις έκανες σωστά.