Αναδημοσίευση από το εκπαιδευτικό ιστολόγιο «Παιδίον τόπος»

ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ;
Ακολουθούμε τα εξής βήματα:
1) Προσεκτική ανάγνωση του κειμένου.
2) Εντοπίζουμε το κεντρικό θέμα του κειμένου.
3) Υπογραμμίζουμε τις βασικές λέξεις ( λέξεις-κλειδιά ) κάθε παραγράφου.
4) Γράφουμε πλαγιότιτλους σε κάθε παράγραφο.
5) Ξεκινάμε να γράφουμε την περίληψη. (Μπορούμε να κάνουμε και αναφορά στο συγγραφέα) Προσοχή! Χρησιμοποιούμε δικά μας λόγια! Δεν αντιγράφουμε κομμάτια του κειμένου.

6) Χρησιμοποιούμε το θεματικό κέντρο, τις λέξεις- κλειδιά και τους πλαγιότιτλους που έχουμε καταγράψει . Η σύνδεση αυτών των συστατικών μερών γίνεται με τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων , που στοχεύουν στο δέσιμο των μερών της περίληψης μεταξύ τους.

7) Προσέχουμε πάντα η περίληψή μας να μην υπερβαίνει τον αριθμό λέξεων που έχει οριστεί!

Ας ξεκινήσουμε με τις προσωπικές αντωνυμίες…

Γνωρίζεις πώς κλίνονται ;

Οι επόμενες παρουσιάσεις  θα σε βοηθήσουν να κάνεις μια μικρή επανάληψη, αρχικά στις προσωπικές αντωνυμίες και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα είδη αντωνυμιών.

[slideboom id=510747&w=425&h=370]

Δείτε το στο slideshare.net