Πάμε Γυμνάσιο; (1) Γλώσσα: Ας ξαναθυμηθούμε πώς γράφουμε περίληψη…


Αναδημοσίευση από το εκπαιδευτικό ιστολόγιο «Παιδίον τόπος»

ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ;
Ακολουθούμε τα εξής βήματα:
1) Προσεκτική ανάγνωση του κειμένου.
2) Εντοπίζουμε το κεντρικό θέμα του κειμένου.
3) Υπογραμμίζουμε τις βασικές λέξεις ( λέξεις-κλειδιά ) κάθε παραγράφου.
4) Γράφουμε πλαγιότιτλους

 » Διαβάστε όλο το άρθρο