Περισσότερη εξάσκηση στο να βρίσκεις το Ε.Κ.Π!

Εξασκήσου! Το χρειάζεσαι για να μετατρέπεις τα ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα!Θα σε βοηθήσουν οι παρακάτω ασκήσεις:

 

 

Αφήστε μια απάντηση