ΑΠΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΕ ΜΕΙΚΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

[slideboom id=471304&w=425&h=370]

Ευκαιρία για επανάληψη! Πρόκειται για μια παλιότερή μας παρουσίαση.

(Ευχαριστούμε το φιλικό ιστολόγιο ποδήλατο για την πρωτοβουλία του να την ανεβάσει στο slideboom)

Αφήστε μια απάντηση