Τι θα λέγατε για μια επαναληψούλα στους χρόνους των ρημάτων;

                                                                                                                                                  Κάνοντας κλικ στην εικόνα ή εδώ

μπορείς να αποθη-κεύσεις στον υπο-λογιστή σου ή να λύσεις on line ένα excel διαδραστικό με χρονικές αντικατα-στάσεις.Καλή επιτυ-χία!

Αφήστε μια απάντηση