2ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας – Νάουσα, 10-11 Μαΐου 2019

2ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας – Νάουσα, 10-11 Μαΐου 2019

Πολυμεσική ιστορία (animation) στα γερμανικά: «Η Οικογένεια Τσιγκούνηδων»

Βουλιουβάση Ε., Εκπαιδευτικός ΠΕ07 & Δημητριάδου Χ., Εκπαιδευτικός ΠΕ07, Μ.Δ.Ε. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Περίληψη Εισήγησης (ολόκληρη η περίληψη, εδώ)

Σύνοψη
Η παρούσα διδακτική εφαρμογή παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας animation που υλοποιήθηκε στο μάθημα των γερμανικών. Σκοπός της ήταν αφενός η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του γνωστικού αντικειμένου και των ΤΠΕ και αφετέρου η μάθηση μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, αλλά και την ομαδοσυνεργατική εργασία με στόχο την επίτευξη ενός συλλογικού έργου. Λέξεις-κλειδιά: γερμανικά, animation

Εισαγωγή

Η κατασκευή μιας ταινίας animation με stop motion είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδικασίας που μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία με σκοπό να την εμπλουτίσει. Σύμφωνα με την τεχνική του stop motion, φωτογραφίζεται κάθε κίνηση του χαρακτήρα στο σκηνικό. Αν περάσουν μπροστά από τα μάτια του θεατή όλες οι φωτογραφίες (καρέ) με τη σειρά, ο θεατής έχει την ψευδαίσθηση ότι ο χαρακτήρας κινείται στον χώρο. Καθώς κάθε οπτικοακουστική δημιουργία στηρίζεται όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στον ήχο, καθοριστικό ρόλο για τους διαλόγους και την αφήγηση είναι η χρονομέτρηση της διάρκειάς τους, ώστε να προσδιοριστεί ο αριθμός των καρέ που πρέπει να τραβηχτούν, δηλαδή σε πόση ώρα θα ολοκληρωθεί η δράση (Κέκελη, 2017:299-305).

Στοιχεία εφαρμογής

Το project «Πολυμεσική ιστορία στα γερμανικά», που πήρε τη μορφή μιας μικρής ταινίας animation, υλοποιήθηκε με μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. Απώτερος σκοπός ήταν ο εμπλουτισμός των γνώσεων της γερμανικής γλώσσας με παιγνιώδεις δραστηριότητες, που δίνουν μια νότα ποικιλίας και διασκέδασης στο μάθημα. Ειδικά όταν το θέμα αγγίζει τους μαθητές και σχετίζεται με προσωπικές εμπειρίες και ενδιαφέροντα, τότε η προσοχή και η ενεργοποίησή τους εξασφαλίζονται πιο εύκολα, γεγονός που επίσης υποβοηθά τη μάθηση (Kuhn, 2011).

Παιδαγωγική στόχοι

Στόχοι-κλειδιά ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής ιστορίας και τον τρόπο κατασκευής της (Bellis & Adams, 2014), να γνωρίσουν την αξία των ΤΠΕ ως μέσων μετάδοσης μηνυμάτων, να καλλιεργήσουν δεξιότητες αισθητικής έκφρασης, να ενημερωθούν σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και σε δυνατότητες παρουσίασης μιας οπτικοακουστικής δημιουργίας, να εργαστούν με πνεύμα ομαδικό ώστε να παράγουν έργο συλλογικό, να αναπτύξουν κίνητρα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε αυτήν, καθώς καλούνται να τη χρησιμοποιήσουν προφορικά και γραπτά σε αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις (Kuhn, 2011).

 

Bellis, S., Adams, G. (2014). TOOLBOX – Digital Curricular Storys für alle: Werkzeuge und Tipps für die Erwachsenenbildung. Διαθέσιμο online.
Κέκελη, Χ. (2017). Δημιουργία βίντεο animation με την τεχνική του stop motion με παιδιά νηπιαγωγείου και τίτλο «Η αρπαγή της Περσεφόνης». Στο: Γρόσδος, Σ. (Επιμ.). Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, τόμος Α’, σελ. 299-305. Θεσσαλονίκη: Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.
Kuhn, Christina (2011): Die Radieschen von unten ansehen – Digital Storytelling als handlungsorientierter Ansatz zur Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz im DaF-Unterricht. Tagungsakten des 8. Brasilianischen Deutschlehrerkongresses / Anais do VIII Congresso Brasileiro de Professores de Alemão. ABraPA. Διαθέσιμο online.