Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Lesefreude im Fach Deutsch

 

900380_73320_015ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Σχολικό Έτος: 2014-15

Τάξη: ΣΤ’

Εκπαιδευτικός: Δημητριάδου Χριστίνα

 

Πρόγραμμμα: Αναλυτική περιγραφή (Powerpoint)

Η φιλαναγνωσία στην Πρωτοβάθμια στο μάθημα των Γερμανικών

Lesefreude in der Grundschule im Fach Deutsch

Projektverlauf (Διάρθρωση προγράμματος)

Lesegruppe/Ομάδα αναγνωστών: 6. Klasse

Spitzname der Lesegruppe/Παρατσούκλι ομάδας: “Eulenspiegel-Gruppe”

Alter/Ηλικία: 11-12

Der Lesestoff/Υλικό ανάγνωσης: Till Eulenspiegel

 

  • Titel des Lesestoffs/Τίτλος υλικού ανάγνωσης: Till Eulenspiegel-5 Geschichten
  • Anbieterin/Εκδότης: Gutenberg Projekt (Bearbeitung: Dimitriadou Christine)
  • Autorin/Συγγραφέας:Dimitriadou Christine
  • Wichtige Personen/Σημαντικά πρόσωπα:

Geschichte 1: Till, der Direktor des Krankenhauses

Geschichte 2: Till, der Rektor, die Studenten, die Professoren

Geschichte 3: Till, Eberhard (der Bäckermeister)

Geschichte 4: Till, die Bewohner von Magdeburg

Geschichte 5: Till, Tills Mutter, die Dorfbewohner

  • Schlagworte zu den Texten/Λέξεις-κλειδιά των κειμένων:

Geschichte 1: ins Feuer springen, Krankenhaus, Therapie, Wunderdoktor

Geschichte 2: Esel, Universität , Stall, I-A, lesen lernen

Geschichte 3: Bäckerei, Eulen, Meerkatzen

Geschichte 4: fliegen, Rathaus, Clown, Flügel, Federn

Geschichte 5: 120 linke Schuhe, Seiltanzen, boxen

 

  • Bild zum Text/Εικόνα κειμένου:

 Till-Eulenspiegel-Geschichte-1-in-Bildern/Ιστορία-1-σε εικόνες

Till-Eulenspiegel-Geschichte-2-in-Bildern/Ιστορία-2-σε εικόνες

 Till-Eulenspiegel-Geschichte-3-in-Bildern/Ιστορία-3-σε εικόνες

 Till-Eulenspiegel-Geschichte-4-in-Bildern/Ιστορία-4-σε εικόνες

 Till-Eulenspiegel-Geschichte-5-in-Bildern/Ιστορία-5-σε εικόνες

 

Meine Lieblingsgeschichte/Η αγαπημένη μου ιστορία:

Erarbeitetes Titelblatt/Σχεδιασμένο εξώφυλλο/Σχεδιασμένο εξώφυλλο βιβλίου:

Titelblatt-1/Εξώφυλλο-1

Titelblatt-2/Εξώφυλλο-2

  • Text zu den Geschichten/Κείμενο για τις ιστορίες:

kurze Inhaltsangabe der 5 Geschichten/Σύντομη περίληψη των 5 ιστοριών

Geschichte-1-Der Direktor des Krankenhauses hat ein Problem. Till Eulenspiegel ist ein Wunderdoktor. Er hat eine Therapie für alle Patienten.
Geschichte-2-Der Rektor der Universität in Erfurt kauft einen Esel. Der Esel lernt lesen, aber in 20 Jahren. Der Rektor stirbt bald. Till hat jetzt einen Esel und 100 Euro.
Geschichte-3-Till Eulenspiegel ist in Braunschweig. Er hilft in der Bäckerei. Till bäckt Eulen und Meerkatzen. Der Bäckermeister findet Till komisch. Till geht fort. Er hat jetzt 100 Euro.
Geschichte-4-Till kommt nach Magdeburg. Er klettert auf das Rathaus und mimt das Fliegen.
Geschichte-5-Till lernt das Seiltanzen. Die Dorfbewohner geben Till 120 linke Schuhe. Till wirft die Schuhe hinunter und die Bewohner boxen sich.

 

  • Audiodatei (5 Geschichten von Till Eulenspiegel)/Ηχητικό αρχείο (5 ιστορίες του Till Eulenspiegel):Till Eulenspiegel-Audiobuch

 

  • Δημιουργία του Till Eulenspiegel βιβλίου και CD στην ξενόγλωσση τάξη του σχολείου