Στην Α Γυμνασίου, μέσα από το μάθημα της Πληροφο­ρικής, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον υπολογιστή ως μία συσκευή-εργαλείο, που τη χρησιμοποιείτε αρκετά συχνά στην καθημερινή σας ζωή.
Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο της Πληροφορικής της Α Γ­υμνασίου ασχολείται με τα παρακάτω θέματα:

  • Γνωριμία με τον υπολογιστή
  • Το λογισμικό του υπολογιστή
  • Χρήση εργαλείων έκφρασης και δημιουργίας
  • Γνωριμία με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του
  • Ο υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τη μελέτη της απαραίτητης ΘΕΩΡΙΑΣ με πρακτικές ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ώστε να αυξήσουμε τις δεξιότητές σας στη χρήση ενός υπολογιστή.