Καλά Χριστούγεννα!!!

Αξιοποιήστε δημιουργικά τον χρόνο σας με τις παρακάτω ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

  • extra ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Τα κοινωνικά Δίκτυα στην Ευρώπη
    (απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ετοίμασαν 2 μαθητές από την Ολλανδία στο πλαίσιο σχολικής εργασίας-έρευνας για την εξάπλωση των Κοινωνικών Δικτύων στην Ευρώπη)
  • 5η ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Εισαγωγή στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
    (δοκιμάστε την ικανότητά σας στην επίλυση απλών λαβυρίνθων και προσκαλέστε τους γονείς σας να σας καμαρώσουν συμμετέχοντας στην μεγάλη γιορτή της Πληροφορικής – One Hour of Code χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που λάβατε στο τελευταίο μάθημα στο σχολείο)