Ψηφιακό και Αναλογικό σήμα και Ο Υπολογιστής ως Ψηφιακή μηχανή
Κεφάλαιο 1ο: σελ. 104-106

Προτεινόμενο άρθρο για το προσωπικό σας …blog

Να σχολιάσετε την παρακάτω φράση
«Οι υπολογιστές έχουν τόση σχέση με την πληροφορική όση σχέση έχουν τα τηλεσκόπια με την Αστρονομία»
Edsger Dijkstra

εστιάζοντας σε καινούριες έννοιες  που έμαθες εσύ προσωπικά στο μάθημα.

Ασκηση Β108: #Β108_ψηφιοποίηση.xls