Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής γράφουμε ένα άρθρο κάθε εβδομάδα. Τα άρθρα μας έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ τίτλο, ημερομηνία, ώρα κλπ) και είναι μορφοποιημένα με διάφορους τρόπους (π.χ χρώματα, σχήματα κλπ). Αρθρογραφούμε εστιάζοντας τόσο στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ όσο και στη ΜΟΡΦΗ των άρθρων μας και διαμορφώνουμε το προσωπικό μας ΠΡΟΤΥΠΟ (στυλ γραφής).

Δείτε μερικά παραδείγματα…

IMG_3027 IMG_3028
IMG_3032 IMG_3029