Με 17.960 διαδραστικούς πίνακες εξοπλίστηκαν πολλά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα.

See it on Scoop.it, via Η Πληροφορική σήμερα!

Πηγή – περισσότερα: http://www.scoop.it/t/itoday/p/4028415682/2014/09/21/-