Το βιβλίο Πληροφ­ορικής της­ Β Γυμνασίου εισάγει τα παρακάτω θέματα:­

  • Γνωριμία με τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα (υλικό και λογισμικό)
  • Επικοινωνία με τον υπολογιστή
  • Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας
  • Ο υπολογιστής στο επάγγελμα

Πιο αναλυτικά, στη Β Γυμνασίου θα αναφερθούμε σε βασικές αρχές λειτουργίας του υπολογιστή, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τον ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ και θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων με χρήση εργαλείων πληροφορικής όπως είναι τα υπολογιστικά φύλλα.