Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός

Ξεκινήστε την εφαρμογή στο phet  «Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός»

  1. Πειραματιστείτε με την προσομοίωση και παρατηρείστε τι συμβαίνει όταν το μπαλόνι τρίβεται πάνω στη μπλούζα. Εξηγείστε τι συμβαίνει.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

  1. Η διαδικασία που ολοκληρώσατε στην ερώτηση 1 ονομάζεται φόρτιση του αντικειμένου μέσω τριβής. Φέρτε το φορτισμένο μπαλόνι κοντά στον τοίχο και περιγράψτε τι συμβαίνει στον τοίχο. Εξηγείστε γιατί συμβαίνει αυτό.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

  1. Το φαινόμενο που παρατηρήσατε στον τοίχο στην ερώτηση 2 ονομάζεται πόλωση. Τώρα, τοποθετείστε το φορτισμένο μπαλόνι μεταξύ του τοίχου και της μπλούζας. Παρατηρείστε τι συμβαίνει και περιγράψτε το. Εξηγείστε γιατί συμβαίνει.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Όταν ένα σώμα φορτίζεται μέσω τριβής,

Α. Μόνο τα θετικά φορτία κινούνται από το ένα σώμα στο άλλο.

Β. Μόνο τα αρνητικά φορτία κινούνται από το ένα σώμα στο άλλο.

Γ. Και θετικά και αρνητικά φορτία κινούνται από το ένα σώμα στο άλλο.

Δ. Δεν κινούνται ούτε θετικά ούτε αρνητικά φορτία από το ένα σώμα στο άλλο

  1. Όταν ένα σώμα πολώνεται,

Α. Μόνο τα θετικά φορτία κινούνται εντός του σώματος

Β. Μόνο τα αρνητικά φορτία κινούνται εντός του σώματος

Γ. Και τα θετικά και τα αρνητικά φορτία κινούνται εντός του σώματος

Δ. Δεν κινούνται ούτε τα θετικά ούτε τα αρνητικά φορτία εντός του σώματος

 

  1. Με βάση όσα είδατε στην άσκηση μπορείτε να πείτε ότι

 

Α. Τα θετικά φορτία είναι σταθερά μέσα στα σώματα

Β. Τα αρνητικά φορτία είναι σταθερά μέσα στα σώματα

Γ. Τα θετικά φορτία μπορούν να μετακινούνται μέσα στα σώματα

Δ. Τα αρνητικά φορτία μπορούν να μετακινούνται μέσα στα σώματα

Ε. Το Α και Β ταυτόχρονα

Στ. Το Α και Δ ταυτόχρονα

Ζ. Το Β και Γ ταυτόχρονα

Η. Το Γ και Δ ταυτόχρονα

Για μια επιπλέον  Eξομοίωση με τίτλο John Travoltage πατήστε εξομοιωση στατικού ηλεκτρισμού

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν Πειράματα και την αρχή λειτουργίας του Στατικού Ηλεκτρισμού

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Διδακτική Πράξη, Λογισμικό και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση